Certifiering

ClimateCalc

Vi vill göra ett miljövänligare avtryck!

Mycket i vår omvärld handlar med all rätt om vår miljö. Just därför känns det extra glädjande att vi är certifierad enligt ClimateCalc. Det betyder framför allt att vi håller koll på och kan redovisa Göteborgstryckeriets koldioxidavtryck (råvaror, kemikalier, el, värme och frakter).

Spelar det någon roll för dig?

När du vill ha hjälp med en offert eller produktion av en trycksak hos oss kan vi göra en beräkning på din trycksaks klimatpåverkan. Så snart du vet vilken specifikation och upplaga din produkt skall ha samt vart den skall fraktas kan vi göra en beräkning som sedan verifieras av ClimateCalc. Resultatet blir en rapport med kalkylerad klimatbelastning enligt den europeiska grafiska standarden, fastställd av Intergraf. Vi kan hjälpa dig att beräkna hur du kan minska din trycksaks klimatpåverkan.

Vad är ClimateCalc?

ClimateCalc är ett verktyg för att beräkna ett företags och en specifik produkts koldioxidavtryck och är skapat av europeiska grafiska branschorganisationen Intergraf.

Intergrafs standard är den enda internationella grafiska standarden i världen för kalkylberäkning av koldioxidavtryck. Standarden är viktig eftersom den säkerställer att alla som använder den beräknar på samma sätt.

ISO 14064-1, ISO 16759 och GHG Protocol

ClimateCalc följer dessutom ISO 14064-1, ISO 16759 och det internationella Green House Gas Protocol.

ClimateCalc kombinerar verifierade företagsdata med verifierade standarddata. Standarddata väljs noggrant och baseras på det grafiska och tekniska sammanhanget som de tillhör. Därför baseras utsläppsfaktorerna för grafisk råvara på publicerad LCA-forskning (livscykelanalys) och på olika forskningsprojekt inom den grafiska industrin. Utsläppsfaktorer relaterade till företagets energiförbrukning och bränsleförbränning anpassas till det land där företaget är beläget.

Beräkna tryckeriets och trycksakens CO2-avtryck

ClimateCalc-beräkningsverktyget uppfyller ISO 14064-1 och ISO 16759 som definierar hur man ska beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser på organisatorisk nivå samt från den tryckta produkten. Överensstämmelsen har verifierats av SGS, ett internationellt rekommenderat företag inom inspektion, verifiering, testning och certifiering.

The Green House Gas Protocol

ClimateCalc sammanställdes enligt riktlinjerna i den internationella standarden, The Green House Gas Protocol (GHG Protocol), som publiceras av World Business Council for Sustainable Development och World Resources Institute. Standarden är tillgänglig på www.ghgprotocol.org.

Enligt GHG-protokollet måste utsläpp av växthusgaser delas upp i tre omfattningar:

  1. Direkt utsläpp av växthusgaser från företaget genom till exempel förbränning av olja eller gas i egna pannor eller fordon.
  2. Indirekta utsläpp av växthusgaser från produktion av inköpta energi som el och fjärrvärme.
  3. Andra indirekta utsläpp av växthusgaser från till exempel produktion av råmaterial, köpta transporttjänster och arbetstagarens pendling till och från arbetet.

Vem kontaktar jag?

Vår växel slussar dig till rätt kontakt.

Telefon: 031-86 87 00
Email: info@gbgt.se

Vi använder cookies och analysverktyg med spårning för att kunna ge dig bästa möjliga användarupplevelse på vår webbplats.
Genom att fortsätta använda hemsidan utan att ändra inställningar på din webbläsare godkänner du vår användning av cookies.