Hållbarhet

Hållbara förpackningar skräddarsydda för ditt varumärke

GBGT Box verksamhet bygger på förnybara och återvinningsbara resurser. På så vis bidrar vi till hållbar tillväxt i samhället tillsammans med våra kunder och leverantörer.

En central del av vårt klimatengagemang är vindkraft. Redan 1994 investerade vår koncern i vindkraft och vår verksamhet drivs med ursprungsmärkt el från egna vindkraftverk. Med vindkraft har vi redan nått ett viktigt mål: 100 procent av vår elförbrukning är förnybar och fossilfri. Dessutom ger våra vindkraftverk ett stort bidrag till elförsörjningen eftersom de producerar 29,7 GWh och vi själva bara förbrukar 2 GWh.

Material

Sambandet mellan en kvalitetssäkrad produktion och en mindre miljöbelastande tillverkning blir allt tydligare för fler företag.

Miljökraven från kunder och myndigheter kan variera stort men den övergripande trenden är tydlig. Att erbjuda hållbar produktion inom tillverkningen blir alltmer en förutsättning för att kunna konkurrera med trovärdighet på marknaden.

Papper utgör en omfattande del av det material som används i produktionen inom våra olika affärsområden och arbete sker för att följa upp, analysera och minska förbrukningen samt aktivt ta hand om pappersspill. GBGT Box har en rad miljömärkningar inom verksamheten, som till exempel FSC® (Forest Stewardship Council®).

Ambitiös agenda för hållbarhet

Men allt är inte perfekt än. Genom att samarbeta med andra och utmana oss själva har vi satt upp ambitiösa mål. Ett av målen är att bli ett fossilfritt tryckeri. Fram till den dagen erbjuder vi klimatkompensation för den påverkan som vi trots våra ansträngningar fortfarande bidrar till. Kompensationen får dock aldrig stå i vägen för arbetet med att minska koldioxidutsläpp. Klimatkompensation är inte en lösning på klimatkrisen, men verifierade och certifierade projekt kan ge stöd till en snabb omställning mot ett klimatsmart samhälle.

Agenda 2030

Agenda 2030, FN:s 17 globala mål (Sustainable Development Goals), antogs av merparten av världens ledare 2015 med syftet att bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. GBGT Box bidrar till målen i olika hög utsträckning. Ambitionen är att driva ett hållbarhetsarbete som skapar värde för alla intressenter och därmed även bidrar till dessa mål.

Följande tio mål har identifierats som de mest väsentliga för GBGT Box hållbarhetsarbete.

Nyckeltal och mål

2022 2021 2020 2019
Andel förnybar el 100% 100% 100% 100%
CO2 eq/t 1148 1337 2358 3214

Samtliga våra produktionsanläggningar försörjs med 100 % förnybar el, från egna vindkraftverk, med ursprungsgaranti.

Våra målsättningar för 2025 är:

  1. Uppnå 50 % mindre direkta (CO2) utsläpp än 2019
  2. Helt fasa ut fossila bränslen på vår produktionsanläggning

Beräkna förpackningens klimatavtryck

GBGT Box är certifierad enligt ClimatCalc. Det betyder att vi kan följa och rapportera företagets årliga koldioxidavtryck (råmaterial, kemikalier, elektricitet, värme och transporter).

ClimateCalc är även utformat för att kunna ta fram korrekt information om klimatpåverkan från varje individuell förpackning från ett livscykelperspektiv. Det innebär att vi kan hjälpa dig att göra medvetna val och prioritera en förpackningslösning som har minsta möjliga klimatpåverkan.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om ClimateCalc, eller läs mer här.

Våra Certifieringar

ISO 9001 Kvalitetscertifiering som verifierar att processer finns på plats för att ständigt vidareutveckla ett kvalitetsarbete.

ISO 14001 Miljöcertifiering, en bekräftelse på att det finns rutiner och processer på plats för att minska företagets miljöpåverkan.

FSC® (FSC C021184) Forest Stewardship Council® – utfärdar certifikat som visar att skogsprodukter kan spåras tillbaka till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk.

ClimateCalc är ett verktyg för certifierade användare att beräkna det koldioxidavtryck som genereras av företaget och dess produkter. CC-000106/SE

Vi använder cookies och analysverktyg med spårning för att kunna ge dig bästa möjliga användarupplevelse på vår webbplats.
Genom att fortsätta använda hemsidan utan att ändra inställningar på din webbläsare godkänner du vår användning av cookies.