Agenda 2030

FN har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Dessa mål syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Vad har nu detta med förpackningsproduktion att göra? Jo, som beställare och producent av förpackningar kan du bidra till målen i Agenda 2030 på flera sätt. Hållbarhet handlar ju som bekant inte bara om miljö, utan också hur produkterna vi använder påverkar människor och samhällen under sin livscykel – från råvara till produktion och återvunnet material.

Så här kan förpackningsproduktion bidra till de globala målen för hållbar utveckling. Låt oss titta på ett konkret exempel, närmare bestämt vår egen verksamhet i GBGT Box. Vi har identifierat tio mål som är relevanta för förpackningsindustrin och utvecklat olika verktyg för att uppfylla målen.

GBGT Box har kollektivavtal och följer svensk arbetsmiljölagstiftning. Vi använder produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt och följer säkerhetsrutiner för kemikaliehantering. Alla medarbetare erbjuds friskvårdspeng för att hålla en god hälsa.

För att säkerställa vår yrkeskompetens och konkurrenskraft inom förpackningsproduktion har vi utvecklat rutiner och program för kompetensförsörjning.

GBGT Box har en jämställdhetsplan och en policy som innebär att vi systematiskt arbetar för att motverka diskriminering genom bland annat lönekartläggningar.

Förorenat vatten från övrig produktion skickas för destruktion.

 

 

Verksamhetssystemet hos GBGT Box säkerställer att vi och våra svenska underleverantörer följer arbetsrättsliga villkor. Vi bidrar tillsammans med våra kunder och underleverantörer till ekonomisk tillväxt i samhället.

GBGT Box verkar aktivt för att minska förbrukningen av resurser och minimera miljöpåverkan över hela värdekedjan från råvara till återvunnen produkt. Allt kartong- och pappersspill återvinns.

Den el vi använder kommer från egenproducerad vindkraft.

Energieffektivisering är en nyckel för att minska klimatavtrycket, såväl i vår egen produktion som när det gäller utvinning av råvaror, transporter och återvinning. Genom beräkningsprogrammet ClimateCalc identifierar vi de mest klimatbelastande aktiviteterna under produktens livscykel för att ständigt hitta bättre och klimatsmartare alternativ.

De råvaror vi använder kommer från hållbar utvinning och produceras med lägsta möjliga miljöpåverkan. Som förpackningsproducent kan vi göra skillnad genom att främja spårbarhetscertifierade råvaror och ställa hårdare krav på våra leverantörer. Vi strävar också efter en ökad användning av återvunnen råvara.

Hela vår värdekedja ska vara fri från mutor och korruption. Det innebär att vi ställer krav på våra underleverantörer och upprättar rutiner för hur vi jobbar tillsammans.

Att förverkliga målen om en hållbar utveckling kräver samverkan mellan många olika parter. GBGT Box utbyter ständigt idéer och erfarenheter med andra aktörer för att verka för en mer hållbar produktion och hantering av förpackningsmaterial. Vi är en aktiv medlem i Grafiska Företagens Förbund, GFF, och har tagit initiativ till att sprida kunskap och bidra till en hållbar utveckling inom grafisk produktion och förpackningsproduktion.

Vi använder cookies och analysverktyg med spårning för att kunna ge dig bästa möjliga användarupplevelse på vår webbplats.
Genom att fortsätta använda hemsidan utan att ändra inställningar på din webbläsare godkänner du vår användning av cookies.